ACUPRESSURE YIN

5.5.2024, 17:00 – 19:00

MÍŠA LOSENICKÁ

Zažijte unikátní praxi yin jógy v kombinaci s akupresurou. Opečujte svoje tělo a harmonizujte tok energie v těle.

Milujete yin jógu a chcete prohloubit prožitek a účinek praxe? Pak je tento workshop přesně pro vás. Stejně tak pokud jste nikdy yin jógu nevyzkoušeli, ale láká vás zkusit něco nového.

AcuYin je unikátní propojení akupresury a yin jógy, které vám přinese hlubší prožitek a podpoří vaše zdraví a energii. Během workshopu se dozvíte více o meridiánových drahách a některých akupresurních bodech, které budeme během praxe aktivovat.

Akupresura je technika Tradiční čínské medicíny, která na rozdíl od akupunktury využívá manuálního tlaku prsty na specifické body na meridiánových drahách. Yin jóga vychází ze stejného učení. Je to vysoce relaxační praxe zaměřená na cestu do svého nitra. Kombinuje pozice, které se drží po dobu několika minut v klidu, s cílem obnovit rovnováhu energie v těle.

Workshopem vás provede Míša Losenická, certifikovaná lektorka Yin jógy a AcuYin. 

Workshop není určen pro těhotné ženy.

Experience the unique practice of yin yoga combined with acupressure. Pamper yourself and harmonize the flow of energy in the body.

Are you a yin yoga lover and want to deepen the experience and effect of the practice? Then this workshop is exactly for you. Likewise, if you have never tried yin yoga but are tempted to try something new.

AcuYin is a unique combination of acupressure and yin yoga that will bring you a deeper experience and support your health and energy balance. You will learn more about the meridian system as well as selected acupressure points that will be activated during the practice.

Acupressure is a technique of Traditional Chinese Medicine that, unlike acupuncture, uses manual pressure with the fingers on specific points on the meridian pathways. Yin yoga is based on the same teaching. It is a highly relaxing practice focused on the journey to your inner self. It combines positions that are held for several minutes in stillness, with the aim of restoring the energy balance in the body.

You will be guided through the workshop by Míša Losenická, a certified teacher of Yin yoga and AcuYin.

The workshop is not intended for pregnant women.

Cena 790 Kč

^