Fluid Vinyasa Masterclass


neděle 26. března 2023, 9:30-11:30 / 2 hodiny

Obraťte svou pozornost k sobě, k prožitku z pohybu a hlubokého dechu, hravosti, zvídavosti a úžasu nad inteligencí vlastního těla. Přijměte pozvání prozkoumat prostřednictvím pohybu svůj vnitřní svět a nalézt sílu ve vašem těle prostřednictvím jemnosti. Prozkoumat některé asány z jiného úhlu pohledu, ale především prožitku. Dozvědět se o svém těle o něco víc. Čeká Vás vinjásové plynutí na sebe vzájemně navazujících pozic jeden vědomý nádech a výdech za druhým, s momenty zastavení se, ale i dynamické hravosti. Meditace v pohybu pro posílení těla a pohlazení po duši. Během praxe posílíte, protáhnete a uvolníte celé tělo, podpoříte lymfatický systém a zklidníte nervovou soustavu. Masterclass je vhodná i pro začátečníky. Je zde kladen důraz na naslouchání svému tělu a jednotlivé principy, pozice a přístup k pohybu budou vysvětleny.

O Lektorce: Míša Losenická Ve studiu Yoga Movement učím od roku 2019. Styl, kterým vedu své lekce se neustále vyvíjí s každým dalším absolvovaným jógovým tréninkem a prohlubující se praxí. Provedu Vás lekcí tak, abyste se mohli více propojit sami se sebou. Zapomenout na shon kolem Vás. Být v přítomném okamžiku a vnímat svůj dech během pohybu. Objevovat větší prostor pro Váš dech a občas možná vystoupit z komfortní zóny. Zklidnit nervovou soustavu a harmonizovat tok energie ve vašem těle.

Early bird cena: 450,- (do 1. března 2023)

Cena 550,- (od 2. března 2023)

EN: Turn your attention inward, experience the magic of breath and movement, playfulness, curiosity and wonder at the intelligence of your body. This practice is an invitation to explore your inner world through movement and find strength in your body through softness. Explore some asanas from a different point of view and experience. Learn a little more about your body. It is a fluid flow of asanas within the rhythm of your breath, with moments of stillness, as well as dynamic playfulness. Movement meditation to experience the connection of your breath and movement, to feel what needs to be felt, and to nourish your soul. During the practice, you will strengthen, stretch and relax the whole body, support the lymphatic system and calm the nervous system. The Masterclass is also suitable for beginners. There is an emphasis on listening to your body, and the individual principles, positions and approach to movement will be explained.

About the Yoga Instructor: Míša Losenická I have been teaching at the Yoga Movement studio since 2019. The style in which I lead my classes is constantly evolving with each additional yoga training completed and my own practice. I will guide you through the class in a way that enables you to connect more with yourself, forget the hustle and bustle around you, be in the present moment and be aware of your breath as you move, discover more space for your breath and sometimes maybe step out of your comfort zone, calm the nervous system and harmonize the flow of energy in your body.

Workshop můžete zakoupit na našem webu/v aplikaci.

^