MINDFUL VINYASA & FACE WORKOUT

28. 1. 2024, 14:00-17:00

S KAT DYMÁKOVOU

Dopřejte si odpoledne zaměřené na sebepéči.

  1. MINDFUL VINYASA – V této jógové praxi zaměřené na pěstování mindfulness na všech úrovních začneme pranajámou k pročištění a rozproudění energie. Poté po důkladném protažení a zahřátí těla přejdeme do dynamičtější a silovější části praxe pro aktivaci a posílení všech svalových skupin. Speciální péči budeme věnovat středu těla (core). Nakonec vás provedu meditací pro dokonalé uvolnění těla i mysli.
  2. FACE WORKOUT – Svaly obličeje můžeme posilovat stejně jako svaly těla. Silový trénink nebo jóga dokáží prokazatelně zpomalovat příznaky stárnutí těla. To samé platí i pro obličej. Moje metoda cvičení svalů obličeje kombinovaná se sebemasáží dokáže efektivně a okamžitě rozzářit pleť, zbavit obličej otoku, pozvednout kontury nebo v neposlední řadě vyrovnávat některé asymetrie. Naučím vás několik jednoduchých cviků a příjemné masážní techniky, které budete následně schopni zařadit do své denní rutiny pro trvalý účinek. 

Pozn. V rámci face workoutu budeme na odlíčenou pleť nanášet olej v bio kvalitě (olej i produkty k odlíčení budeme mít k dispozici).

Cena: 1.250,- Kč 

Early Bird do 15.12.2023 1.100,- Kč

Lze zakoupit i VOUCHER jako DÁREK K VÁNOCŮM

______________________________________________________________________________________________________________

Treat yourself to an afternoon full of self-care.

  1. MINDFUL VINYASA  – Our yoga practice will focus on cultivating mindfulness on all levels. We will start with pranayama to purify and awaken energy. Then after a thorough stretch and warm up of the body, we will move to a dynamic part of the practice to activate and strengthen all muscle groups. We will especially focus on the core. Finally, you will be guided through meditation for a perfect relaxation of the body and mind.
  1. FACE WORKOUT – We can strengthen muscles of the face in the same way we can strengthen muscles of the body. Strength training and yoga can provably slow down aging of the body. The same applies to the face. My method of exercising facial muscles combined with self-massage can effectively and immediately brighten the skin, rid the face of puffiness, lift facial contours or, last but not least, balance some asymmetries. I will teach you simple exercises and massage techniques, which you will then be able to include in your daily routine for a lasting effect. Note: We will be applying bio-quality oil on skin (oil and make-up removal products will be available).

Price: CZK 1,250

Early Bird until 15.12.2023 CZK 1,100

A VOUCHER can also be purchased as a CHRISTMAS GIFT

^