OTEVŘI SVÉ SRDCE

WORKSHOP S PETROU ĎURICA

22. 7. 2023, 10:30-13:00

Petra je certifikovanou lektorkou jógy žijící na Slovensku se zaměřením především na styl Vinyasa Flow v kombinaci s Hatha Yoga. Se svou pozitivní energií a otevřeným srdcem ráda pomáhá praktikujícím objevovat a prohlubovat rozsah jejich schopností a znalostí v oblasti jógy a učí, jak integrovat propojení těla, mysle a srdce nejen do jógové praxe, ale také do každodenního života. Na jejich lekcích se můžete těšit na výjimečné jógové sekvence, které obohatí vaši jógovou praxi o nové přechody, pozice i znalosti, ale také slova a myšlenky, které vás inspirují k většímu vnímání sebe sama a života okolo vás.Petra vede jak klasické lekce, tak lekce soukromé, pořádá workshopy a jógové víkendy v ČR i na Slovensku a organizuje také yoga retreaty v exotických zemích. Aktivně také působí v online světě na platformě Patreon.Sama o sobě říká, že je pro ni jóga nikdy nekončící cesta a i když je sama učitelkou jógy na plný úvazek, miluje být i nadále studentkou a pravidelně tak navštěvuje zahraničních lekce a workshopy po celém světě, díky kterým prohlubuje nejen svou praxi, ale také praxi svých studentů.

„Otevři své srdce“ je workshop ve stylu Vinyasa Flow, jejímž hlavním tématem je sebeláska, láska, která je v dnešní době tak důležitá. Celý workshop bude s příběhem, který se začne úvodním ztišením a napojením se na hlavní téma workshopu. S větším vnímáním svého těla se následně zaměříme na příjemné rozproudění energie inspirující flow, postupně se dopracujeme k záklonovým pozicím, ukážeme si jakým způsobem naše záklony svou pravidelnou praxí dokážeme prohloubit a postupně se dopracujeme k finální pozici celého workshopu. Na závěr workshopu nás čeká vedená meditace formou vizualizace. „Otevři své srdce“ není pouhým workshopem jógových pozic, je workshopem, který v tobě zanechá myšlenku vedoucí tě na tvé cestě směrem vpřed. Dopřej si svůj zasloužený čas pro sebe, načerpej energii a obohať svou praxi, jak na fyzické, tak vnitřní úrovni.

EN:

Petra is a certified yoga teacher living in Slovakia, focusing primarily on the Vinyasa Flow style in a combination with Hatha Yoga. With her positive energy and open heart she likes to help practitioners to discover and deepen their range of abilities and knowledge and teaches how to integrate the connection between the body, mind and heart into everyday life. Through her asana practices she loves to create inspiring yoga sequences that will enrich your yoga practice with new transitions, positions and knowledge.Petra teaches both in-person and online! She has workshops and yoga weekends in the Czech Republic and Slovakia, and she also organizes yoga retreats worldwide.She says that yoga is a never-ending journey for her, and even though she is a full-time yoga teacher, she still loves being a student and attends many workshops, yoga conferences, and courses around the world, thanks to that she deepens not only her practice, but also practice of her students.

„Open Your Heart“ is a Vinyasa Flow style workshop, where the main theme is self-love, the love which is so important! Petra will start with a little story telling and breathing techniques which help us to understand the connection between the love and communication. After that Petra will lead you into inspiring flow which helps you to reconnect your body and open your heart. You will also practice some drills to deepen your backbends, which help you to understand how to practice our final peak pose safely! The cherry on top of the whole workshop will be the guided meditation! „Open Your Heart“ is not just a workshop of yoga poses, it is a workshop that will leave you with a thought guiding you on your way forward. Treat yourself, recharge and enrich your practice!

CENA: 950,-

^