YIN VŠEMI SMYSLY – ELEMENT KOVU

21. 10. 2023 / 16:30-19:00

S MÍŠOU LOSENICKOU

Let it go. Let it flow.

Poznej sílu dechu a hluboké relaxace.

Element kovu vládne podzimnímu období. Dny se zkracují, teplota pomalu klesá a stromy odhazují své listí. Je to čas, který nás vyzývá ke zpomalení, obrácení pozornosti k sobě a stejně tak k opuštění toho, co už nám neslouží. Nastává čas pro regeneraci.

V této dvě a půl hodiny dlouhé klidné praxi se zaměříme na náš dech a jinové pozice stimulující primárně meridiány plic a tlustého střeva. Plíce jsou životodárným orgánem a hlavní cestou jíž získáváme energii. Společně s tlustým střevem ztělesňují neustále se opakující cykly čerpání výživy a zbavování se odpadu. 

Přijďte si dopřát vysoce relaxační yin praxi, harmonizovat tok vaší energie v těle a potěšit všechny vaše smysly. Na fyzické úrovni působí yin jóga pomocí delších výdrží v pozicích na pojivové tkáně a přispívá k větší pružnosti kloubů. Má blahodárný vliv na nervový systém a celkovou rovnováhu energie v těle.

FULL PRICE: 790,-

Early bird cena: 690,- do 10. 9. 2023

_______________________________________________________

Let it go. Let it flow.

Experience the power of breath and deep relaxation.

The element of metal rules over the autumn season. The days are getting shorter, the temperature is slowly dropping down and the trees are shedding their leaves. It is a time to slow down, to turn our attention inward, and also to let go of what no longer serves us.

In this more than two hour long calming practice we will focus on our breath and yin positions stimulating primarily the Lung and Large intestine meridians. The lungs are a life-giving organ and the main way we receive energy. Together with the large intestine, they embody the constantly repeating cycles of drawing in nutrition and getting rid of waste.

Come indulge yourself in a highly relaxing practice, harmonize your energy in your body and delight all your senses. On a physical level, by holding the poses for a few minutes in stillness yin yoga  targets connective tissues of the body keeping the joints vital. 

^