YIN VŠEMI SMYSLY S ELEMENTEM DŘEVA

15. dubna 2023, 16:30-19:00 / 2,5 hodiny

YIN VŠEMI SMYSLY S ELEMENTEM DŘEVA

Dopřejte si jarní očistu a podpořte přísun energie.

Jaro máme spojené se svěžestí, přísunem nové energie, ale často také s jarní únavou. Jak to máte letos vy?

Jaru vládne element dřeva a orgány jater a žlučníku. Mocná dvojice, která zodpovídá za detoxikaci všech látek, které nelze rozštěpit a využít k tvorbě nové energie, ale také za vyváženost emocí. Čchi jater řídí zdravé proudění energie v celém těle.

Přijďte si vychutnat dvou a půl hodinovou praxi yin jógy s Míšou Losenickou, očistit tělo od případných stagnací a podpořit přísun nové energie. Pečlivě poskládaná sekvence založená na přístupu tradiční čínské medicíny je zaměřená na rozproudění energie primárně v meridiánech jater a žlučníku. 

Čeká Vás vysoce relaxační praxe, která potěší všechny vaše smysly. Nebude chybět aromaterapie, akupresura či bylinné čaje, vše v souladu s elementem dřeva.

Yin yoga je klidná praxe pozic v sedě a vleže, jejímž cílem je harmonizovat tok energie v těle. Pomocí delších výdrží v pozicích působí na pojivové tkáně a přispívá k větší pružnosti kloubů. Je velmi relaxační a pomáhá zklidnit nervový systém. Yin jóga je proto skvělým doplňkem k dynamickým formám cvičení.

ALL SENSES WOOD ELEMENT YIN YOGA

We associate the spring season usually with freshness and new energy, but often also with spring fatigue. How are you doing this year?

Spring is ruled by the element of wood and the liver and gallbladder organs. A powerful pair that is responsible for the detoxification of all substances that cannot be broken down and used to create new energy, as well as for the balance of emotions. Liver Qi controls the healthy flow of energy throughout the body.

Enjoy a two and a half hour yin yoga practice with Míša Losenická, refine your energy and release possible stagnation so that the energy can flow freely. The sequence based on the approach of traditional Chinese medicine is aimed at harmonizing energy primarily in the liver and gallbladder meridians.

You can expect a relaxing practice that will engage all your senses. Aromatherapy, acupressure as well as herbal teas will be included to enhance the wood element.

The practice will bring you calmness and balance, and harmonize the flow of energy in your body. On a physical level, by holding the poses for a few minutes in stillness yin yoga  targets connective tissues of the body keeping the joints vital. 

Early bird cena (do 15. března): 590,- 

Cena (od 16. března): 650,-

Workshop můžete zakoupit na našem webu/v aplikaci.

^